11
oktober
15.00

Cirkulär hantering – lätt att prata om men svårt i praktiken? Seminarium Tekniska försörjningssystem

Välkommen till ett halvdagsseminarium om tekniska försörjningssystem med fokus på cirkulär hantering. Regionen fortsätter att växa och förtätas. Det ställer höga krav på vår hantering av teknisk infrastruktur och system för hantering av vatten- och avlopp, energiförsörjning, avfall samt täkt- och schaktmaterial.

Målet är robusta system som stödjer varandra och genom fokus på återvinning och återanvändning kan vi öka resurseffektiviteten. Samtidigt måste den nya tekniken kombineras med beteendeförändringar och lokal och regional samverkan.

Ur programmet

Medverkande

  • Elisabeth Mårell, regionplanerare, Tillväxt- och regionplaneavdelningen
  • Sofia Wellander, ämnessakkunnig, Näringsdepartementet
  • Maria Sävström och Anna Dominkovic, projektledare, Länsstyrelsen Stockholm
  • Johan Lausing, vd, SÖRAB
  • Anders Torell, Head of Business Transformation and Digitalization, NCC & LoopRocks
  • Fredrik Meurman, arkitekt, Ecoloop
  • Elisabet Höglund och Lovisa Wassbäck, miljökonsulter, Tyréns
  • Thomas Fredriksson, processledare, STORSTHLM
Datum: Onsdag 11 oktober
Tid: 15.00–18.00
Plats: RUFS-rummet, OpenLab, KTH, Valhallavägen 79, Stockholm
Kostnad:

Seminariet är kostnadsfritt. Vi förbehåller oss rätten att ta ut en avgift om du inte avbokar i tid. Läs mer i våra bokningsvillkor.

Målgrupp:

Kommuner, regionala och nationella myndigheter, näringsliv, akademi och intresseorganisationer.