Program

Onsdag 29 november, 09.00–16.00, Münchenbryggeriet

8.15- 09.00

Registrering - Kaffe/te och pepparkaka

 

9.00–9.10

Inledning

 

Cecilia Garme, moderator

Cecilia Garme

9.10–9.30

Mod, samarbete och innovation – vad krävs av oss som ledare?

 

Iréne Svenonius, finanslandstingsråd, Stockholms läns landsting
Malin Frenning, landstingsdirektör, Stockholms läns landsting

Iréne SvenoniusMalin Frenning

9.30–10.30

Uppföljning – hur går det för Stockholmsregionen?

 

Vi presenterar årets siffror om hur det går för Stockholmsregionen med fokus på bostadsbyggande, avfall, företagande, hälsa m.m., samt en analys av hur vi står oss internationellt med fokus på utbildning, arbetsmarknad, växthusgasutsläpp, livslängd m.m. Vi lyftar också fram lokala initiativ som har bidragit till resultatet.  

 

Cecilia Lindahl, regionplanerare, Tillväxt- och regionplaneförvaltningen, Stockholms läns landsting
Jonas Edholm, regionplanerare, Tillväxt- och regionplaneförvaltningen, Stockholms läns landsting

Cecilia LindahlJonas Edholm

10.30–11.00

Fika - Kaffe/te och smörgås

 

11.00–12.00

Forts. Uppföljning – hur går det för Stockholmsregionen?

 

12.00–12.25

Vad krävs för att vi ska nå målen?

 

Paneldiskussion om vad som krävs av regionen för att nå målen som ska leda till visionen om att Stockholmsregionen ska bli Europas mest attraktiva storstadsregion.

 

Niklas Svensson, utvecklingsansvarig, White
Sabina Andrén, programsamordnare hållbara städer, WWF
Maria Stavling, koordinator Öppna förskolor, Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsförvaltning
Mats Hedenström, näringspolitisk chef, Svensk Handel

Niklas SvenssonSabina AndrénMaria StavlingMats Hedenström

12.25–12.30

Summering av förmiddagen

 

Gustav Hemming, miljö-, skärgårds- och regionplanelandstingsråd, Stockholms läns landsting
Cecilia Garme, moderator

Gustav HemmingCecilia Garme

12.30–13.30

Lunch - vegetarisk lunchbuffé, dryck och kaffe/te

 

13.30–14.00

Därför föder Stockholmsregionen modiga entreprenörer

 

Årets huvudtalare ger sin bild av vad som är Stockholmsregionens framgångsfaktorer och utmaningar.

 

Natalia Brzezinski, vd, Symposium Stockholm

Natalia Brzezinski

14.00–15.30

Att prioritera för regionens utveckling

 

Rundabordssamtal om hur vi kan göra samlade regionala prioriteringar för att uppnå vision, mål och ambitioner i RUFS.

 

Anette Jansson, regionplanerare, Tillväxt- och regionplaneförvaltningen, Stockholms läns landsting

 

15.30–15.50

Vad är hemligheten bakom modigt ledarskap?

Intervju om drivkrafterna bakom modigt ledarskap och varför det är avgörande för regionens framtid.

Maria Rankka, vd, Stockholms handelskammare
Gustav Hemming
, miljö-, skärgårds- och regionplanelandstingsråd, Stockholms läns landsting
Cecilia Garme, moderator

Maria Ranka
Gustav HemmingCecilia Garme

15.50–16.00

Avslutning och summering

 

Gustav Hemming, miljö-, skärgårds- och regionplanelandstingsråd, Stockholms läns landsting
Cecilia Garme, moderator

Gustav HemmingCecilia Garme

Tillbaka till aktiviteten »