13
november
13.00

Demografidagen Stockholms län 2018 Seminarium Befolkningsutveckling

Välkommen till en halvdag då Stockholms läns landsting presenterar befolkningsprognosen för regionen år 2018-2027/2060. I år med särskilt fokus på äldres hälsa och samlevnadsformer.

Nu är det dags igen för den årligen återkommande demografidagen för Stockholms län! Tillväxt- och regionplaneförvaltningen presenterar befolkningsprognoser för kommande tioårsperiod för länet, länets kommuner och landstingets basområden, som är ett litet geografiskt område inom länet. Dessutom presenteras prognosen fram till 2060 för länet.

Temat för årets seminarium är äldre, med särskilt fokus på hälsa och samlevnadsformer. Vi presenterar också en utvärdering av kommunernas bostadsbyggnadsplaner.

Program 

Tid Programpunkt Medverkande
13.00 Inledning
 • Malin Frenning, landstingsdirektör, SLL
 • Ulla Moberg, demograf på tillväxt- och regionplaneavdelningen, SLL
13.20 Fokus äldre: Nya samlevnadsformer på 2000-talet
 • Torbjörn Bildtgård, docent i socialt arbete vid Stockholms universitet
 • Peter Öberg, professor i socialt arbete vid Gävle högskola
13.50 Fokus äldre: Aktuell forskning kring faktorer som kan påverka livslängden
 • Karin Modig, docent i epidemiologi vid Karolinska Institutet
14.20 FIKAPAUS  
14.45

Byggplaner, flyttare och hushåll

 • Flyttare 2015 - 2017 till och från länet
 • Utvärdering av byggplaner 2011-2016 på basområden
 • Det nya hushållsregistret - innehåll och betydelse

 

 • Tomas Johansson, SCB
 • Ellen Forsberg, Sweco
15.45 Befolkningsprognos 2018–2027/60 – Stockholms län:
 • De 1400 basområdenas betydelse för inomregional planering av sjukvård och kollektivtrafik
 • Äldreutveckling, fruktsamhet
 • Ny inflyttningsmodell
 • Alexandra Malm och Lo Mildh, SCB
16.25 Summering  
16.30 Slut  
Datum: Tisdag 13 november
Tid: 13.00–16.30
Plats: Lundqvist och Lindqvist, Klarabergsviadukten 90, Stockholm
Kostnad:

Seminariet är kostnadsfritt. Vi förbehåller oss rätten att ta ut en avgift om du inte avbokar i tid. Läs mer i våra bokningsvillkor.

Målgrupp:

Seminariet vänder sig till alla personer och verksamheter som har nytta av demografiska prognoser i sitt arbete.

Övrigt:

Vi bjuder på kaffe och smörgås.

13
november
13.00

Demografiska prognoser - ett uppdrag för landstinget

Stockholms läns landsting gör årligen olika typer av befolkningsprognoser och framskrivningar för att beräkna bland annat utvecklingen av antalet äldre och olika sjukdomsscenarier. Prognoserna är användbara även för andra aktörer i länet, exempelvis för kommuner och näringsliv för planering.

Befolkningsprognoserna tas fram av SCB i samarbete med tillväxt- och regionplaneförvaltningen.

Läs mer här