Kartor, GIS och områdesdata

GIS står för Geografiska Informationssystem och är ett sätt att kombinera geodata med annan information för att sedan presentera informationen, oftast i kartform.

En kartbild förbättrar förståelsen av till exempel statistik väsentligt och är därför ett värdefullt verktyg och viktigt hjälpmedel i planering och beslutsprocesser. Tillväxt- och regionplaneförvaltningen arbetar med GIS för att skapa förutsättningar för effektiv informationshantering såväl internt som externt, bland annat genom tillhandahålla planeringsunderlag.

GIS ger både innehåll och kontext, hjälper oss att se mönster och samband i en samlad bild. 

Tittskåps-GIS med sektorkartor och plankarta
Här kommer du till kartfunktionen med Tittskåps-GIS, sektorkartor och plankarta.

Här finns tematiska kartor med information om:

  • Kartor i Rufs 2050
  • Beslutade investeringsåtgärder i kollektivtrafiken
  • Utbyggd tunnelbana
  • Översikt, hälso- och sjukvården i Stockholms län

 Exempel på plankarta Rufs 2050