Områdesdata och statistik

Nästan alla Sveriges 21 regioner och många kommuner har i dagsläget tillgång till Regiondatabasen, som tillhandahålls av SCB.

Nu även Region Stockholm samt flertalet av länets kommuner. För användare inom Region Stockholm eller någon av dessa kommuner finns möjlighet att ansöka om behörighet till Regiondatabasen. För övriga aktörer är det inte möjligt att fritt hämta statistik från databasen. Vid behov av statistik inom ett uppdrag eller arbete åt Region Stockholm sköts datautlämningen av behörig organisation eller förvaltning. Vid frågor ta kontakt med Ann-Marie Thorgren, Regionledningskontoret Region Stockholm.

Basområdeskartboken