Områdesdata och basområdeskartor

Tillväxt- och regionplaneförvaltningen tillhandahåller en databas med statistik från SCB fördelat på fina geografiska nivåer för Region Stockholm, fritt tillgänglig för regionens aktörer inom kommun och landsting.

En del av verksamheten inom regionplaneringen har sedan årtionden varit den statistik som samlades in vid Folk- och bostadsräkningarna vart femte år. Sedan 1990 då den senaste (eller sista) FoB:en genomfördes, har FoB-statistiken successivt ersatts med statistik från de nya register som byggts upp vid SCB. De tidigare FoB-områdena döptes om till Basområden.

Idag används basområdesindelningen av olika grupper av användare som har nytta av en indelning på låg geografisk nivå för Stockholmsregionen – sjukvården, regionplaneringen, trafikplaneringen, kommunerna, länspolisen.

Ta del av statistik med hjälp av Områdesdatabasen, ODB

En del av SCB:s statistik finns tillgänglig i Områdesdatabasen ODB – en statistikdatabas som driftas av SCB och för Stockholmsregionen administreras av Tillväxt- och regionplaneförvaltningen.

Registrera dig som användare

Du som arbetar inom kommun eller landsting kan ansöka om att bli ODB-användare genom att följa länken ”Ansökan om åtkomst” här på sidan. Din ansökan skickas till Tillväxt- och regionplaneförvaltningen som administrerar användaravtalen, innan den sedan skickas till SCB för godkännande.

Tre exempel på vad du kan göra med ODB

Statistiken som finns tillgänglig i ODB kan användas på en mängd olika sätt och på olika geografiska nivåer. Den kan till exempel användas till att göra kartor, tabeller och diagram.

Exempel 1: Befolkningstäthet

Den här kartan visar befolkningstätheten i länet 2012 på basområdesnivå. Du kan själv gå in i kartan och välja områden för att få mer information och zooma in eller ut.

Exempel 2: Åldersfördelning

Du kan se åldersfördelningen i kommunerna 2015 för att synliggöra de skilda demografiska förutsättningarna de olika kommunerna har.

Exempel 3: Mortalitet och fertilitet

Du kan också se att antalet döda i Huddinge har legat på ungefär samma nivå, men sakta ökat sedan 1985, medan antalet födda fluktuerat mer.

Områdesdatabasen

Basområdeskartboken