Kart- och GIS-data

När vi tog fram kartorna för den Regionala utvecklingsplanen för Stockholmsregionen, RUFS 2010, använde vi oss av GIS - Geografiska Informationssystem. GIS-kartor byggs upp av olika lager, skikt.

GIS-datan som användes vid framtagandet av RUFS 2010 finns samlad på denna sida. Data för befolkning och sysselsatta enligt RUFS 2010 finns att nå via ODB-databasen.

Information

För samtliga GIS-skikt gäller:

  • Shapeformat
  • Koordinatsystem är SWEREF 99 18 00
  • Skikten är anpassade efter Lantmäteriets Terrängkarta 2008
  • Skikten är generaliserade och anpassade för att visas i regional skala 1:150 000 och uppåt
  • Karttjänsten tillhandahåller endast skikt som är framtagna av Tillväxt- och regionplaneförvaltningen.

Det står dig fritt att använda GIS-skikten som vi tagit fram, men du behöver tillstånd för att använda kartorna (som innehåller Lantmäteriets data). 

Vid publicering ska Tillväxt- och regionplaneförvaltningen och "Regional Utvecklingsplan för Stockholmsregionen - RUFS 2010" anges som källa.