Hallå där Maria Stavling – ambassadör för verkligheten på RUFS-konferensen

Maria Stavling, du medverkar i expertpanelen på RUFS-konferensen Läget i Stockholmsregionen den 29 november. Vad är din expertis?

– Jag är koordinator för öppna förskolor vid Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsförvaltning i Stockholm. På RUFS-konferensen är jag ”ambassadör för verkligheten”. Varje dag i mitt yrkesliv möter jag siffrorna i statistiken. De utan jobb, de med jobb, den ojämställda föräldern, det lesbiska paret och den religiöst konservativa. De utan bostad, de papperslösa. De som lyckas och de som kämpar. De som tar för sig och de som inte vill eller vågar vara del av det svenska samhället.

Kanske kan mina erfarenheter bidra till insikt och förståelse för konsekvenserna av olika beslut och hur det verkliga livet kan se ut för en del av invånarna i Stockholm.

RUFS-konferensen är årets bästa tillfälle för kunskapsutbyte och nätverkande kring gemensamma frågor för länets aktörer. Vilka förväntningar har du på konferensen, vem vill du möta?

– Jag ser fram emot att möta engagerade personer och organisationer som arbetar för kreativa, positiva lösningar för stadens invånare. Vilka spelar ingen roll – bara det är mer verkstad än snack.