Hallå där Niklas Svensson – stadsbyggnadsexpert på RUFS-konferensen 29/11

Niklas Svensson, du medverkar i expertpanelen på RUFS-konferensen Läget i Stockholmsregionen den 29 november. Vad är din expertis?

– Stadsbyggnad. Jag har lång erfarenhet av översiktsplanering i Stockholm och Sundbyberg och är idag utvecklingsansvarig på White. Det är tredje gången som jag medverkar i RUFS-processer ur ett kommunalt perspektiv. Jag ser processen med att ta fram en regional plan som ett viktigt verktyg att skapa en diskussion om den regionala utvecklingen och att få kommunerna att träffas.

RUFS-konferensen är årets bästa tillfälle för kunskapsutbyte och nätverkande kring gemensamma frågor för länets aktörer. Vilka förväntningar har du på konferensen, vem vill du möta?

– Jag hoppas att det blir en bred uppslutning av alla de aktörer som är med och utvecklar regionen. Inte bara kommuner och regionala företrädare, utan även marknadens aktörer.