Hallå där Sabina Andrén – hållbarhetsexpert RUFS-konferensen 29/11

Sabina Andrén, du medverkar i expertpanelen på RUFS-konferensen Läget i Stockholmsregionen den 29 november. Vad är din expertis?

– Som programsamordnare för hållbar stadsutveckling på Världsnaturfonden WWF tror jag mig kunna bidra med en konstruktiv blick på hur det regionala arbetet förhåller sig till ett större sammanhang med globala klimat- och hållbarhetsmål.

WWF jobbar just nu med ett internationellt program vi kallar One Planet Cities. Vår vision är städer som axlar ett klimatledarskap och går före med ambitiösa och inspirerande modeller för hur klimatmålen ska nås samtidigt som vi säkrar goda livsvillkor för människor, särskilt i utvecklingsländerna där urbaniseringen går rasande fort.

RUFS-konferensen är årets bästa tillfälle för kunskapsutbyte och nätverkande kring gemensamma frågor för länets aktörer. Vilka förväntningar har du på konferensen, vem vill du möta?

– Jag ser fram emot att ta del av perspektiv från personer som just nu jobbar hårt med klimat- och hållbarhetsarbetet, regionalt och lokalt. De kan ge mig en aktuell bild av både framgångsfaktorer och utmaningar.