TRF
Regional utvecklingsplan
för Stockholmsregionen
Regional utvecklingsplan
för Stockholmsregionen

Sollentuna får pris för Årets cykelprestation

Det regionala cykelkansliet delar ut priset Årets cykelprestation 2016 till Sollentuna kommun. Långsiktigt och systematiskt arbete med cykelfrågor har lett till imponerande framsteg enligt motiveringen.

Årets cykelprestation är ett pris som går till en aktör som har utmärkt sig extra bra under året när det gäller att främja cykling. Bedömningen görs utifrån kriterier som mäts i det regionala cykelbokslutet som offentliggjordes idag, exempelvis utbyggnad av regionala cykelstråk, cykelparkeringar samt drift och underhåll.

– Sollentuna kommun har under året genomfört åtgärder som omfattar totalt 9 kilometer i det regionala cykelvägnätet. De har också arbetat med cykelparkering, hastighetssäkrade cykelpassager, sopsaltning, cykelkampanjer och tjänstecyklar för anställda, säger Björn Sax Kaijser, samordnare på det regionala cykelkansliet.

Länets topplista

Bland länets 26 kommuner är det en handfull kommuner som sticker ut, visar det regionala cykelbokslutet. Bland de som utmärker sig positivt märks förutom Sollentuna även Järfälla, Nacka, Stockholm, Täby och Upplands Väsby.

– Vårt råd till andra kommuner som vill lyckas är att ta fram en långsiktig plan för arbetet med cykelfrågor och informera om målet och syftet med arbetet. Det ger en ökad förståelse för de åtgärder som genomförs, både internt och externt, säger Henrik Axelsson, avdelningschef för trafik- och fastighetskontoret på Sollentuna kommun.

Sollentunas cykelprestation i bilder

Priset till Sollentuna kommun består av en liten cykel producerad i återvunnet material. På Twitter (@sll_trf) har cykelkansliet gett ledtrådar till pristagaren genom att placera ut priset på olika platser i Sollentuna. Här kan du se de olika bilderna.

Tweet

Här pågår en snabb utbyggnad av cykelstråk. Självklart enligt regional standard.

Tweet

Cykelstråken hos vinnaren håller hög standard, som här med dubbla cykelkörfält.

Tweet

Vinnarens cykelöverfarter är hastighetssäkrade för bästa möjliga trygghet och säkerhet

Tweet

Hos pristagaren finns luftpumpar för både stora och små cyklar.

Tweet

Här finns en stolt friidrottstradition. Friidrottsarenan nås bäst med cykel såklart.

Tweet

Här räknas alla cyklister. Med cykelbarometer som rullar året runt.

Tweet

Många cykelstråk har vacker utsikt. Väl värt en stunds vila.

Om det regionala cykelkansliet

Det regionala cykelkansliet inrättades 2016 för att koordinera och underlätta för Trafikverket och Stockholms läns kommuner att verka för ökad cykling genom förbättrade regionala cykelstråk. Cykelkansliet är det första i sitt slag i Sverige och är ett samarbete mellan följande aktörer:

  • Tillväxt- och regionplaneförvaltningen, Stockholms läns landsting
  • Trafikförvaltningen, Stockholms läns landsting
  • Länsstyrelsen i Stockholms län
  • Trafikverket Region Stockholm

Läs mer på www.sll.se/cykelkansliet