Hallå där Inger Lagerquist - vad händer på Demografidagen den 13/11?

Inger Lagerquist, tillväxtchef på tillväxt- och regionplaneförvaltningen: Den 13 november bjuder landstinget in till Demografidagen Stockholms län. Varför ska jag anmäla mig?

- Därför att du får massor av nya uppgifter kring hur befolkningen i Stockholmsregionen förväntas förändras de närmaste 10-40 åren. Stockholms läns landsting gör årligen olika typer av demografiska prognoser på en detaljerad nivå för att beräkna bland annat utvecklingen av antalet äldre. En gång om året bjuder vi in till ett publikt seminarium där vi presenterar en rad olika rapporter – i år alltså den 13 november.

Vilka har nytta av de demografiska prognoserna?

- De tas fram på uppdrag av landstingsstyrelsen för bedömningar av vilka investeringar landstinget behöver göra inom sjukvård och kollektivtrafik, men prognoserna är användbara för många andra aktörer i länet, exempelvis för kommuner och näringsliv för planering.

Temat i år är äldre. Vilken aktuell kunskap presenteras?

- Forskarna Karin Modig, Torbjörn Bildtgård och Peter Öberg berättar om sina forskningsresultat kring faktorer som kan påverka livslängden och sjukvården och om nya samlevnadsformer bland äldre under 2000-talet. Deras forskning är intressant för alla som vill veta hur det ökande antalet äldre i befolkningen lever.

Kommer rapporterna finnas tillgängliga?

- Ja, vårt material finns på rufs.se. Vi publicerar nya rapporter från och med den 13 november. På Demografidagen Stockholms län 2018 presenterar vi sammanfattningar och diskuterar slutsatser. Förutom fokus på äldre presenterar vi den vanliga befolkningsprognosen 2018-2027/2060 och rapporter om vilka som flyttar till och från länet samt byggplaner och utfall på basområden – mycket matnyttigt för alla som vil hålla koll på den demografiska utvecklingen i Stockholmsregionen!

 

Demografidagen Stockholms län 2018: Program och anmälan

Här kan du läsa mer om seminariet den 13 november.