EU-projekt ska främja klimatsmart utveckling

Tillväxt- och regionplaneförvaltningen kommer att medverka i EU-projektet Smart Edge, ett Interreg Europe-projekt inom EU:s strukturfondsprogram. Projektet Smart Edge startar nu i juni och handlar om hur regionala stadskärnor ska kunna ställas om mot en mer klimatsmart ekonomi.

Projektet Smart Edge (Sustainable Metropolitan Areas and the Role of The Edge City) kommer att pågå fram till år 2022. Det är ett policyorienterat projekt som ska främja klimatsmarta och hållbara lösningar i europeiska stadskärnor utanför de stora citykärnorna. Erfarenhetsutbyte och lärande av goda exempel är viktiga delar i projektet.

I Stockholms län kommer projektet fokusera på klimatsmart utveckling av de regionala stadskärnorna i Stockholmsregionen.

Projektet blir ett av flera sätt att bidra till länets klimatarbete och till genomförandet av RUFS 2050.

Regionala aktörer involveras

Förutom Stockholms läns landsting ingår sju organisationer i regionerna Oslo-Akershus, Barcelona, Brandenburg, Krakow, Milano, och Bukarest.

Projektets totala budget är cirka 35 miljoner kronor, varav Tillväxt- och regionplaneförvaltningens del är cirka 2,2 miljoner kronor.

Flera olika regionala aktörer kommer att involveras i projektet.