Skärgårdsbidrag till Norröra

Norröra vandringsstigar är ett av de projekt som har beviljats skärgårdsbidrag från Stockholms läns landsting. Bidraget på 70 000 ska användas för upprustning av gamla vandringsstigar för att öka tillgängligheten till flera natursköna platser på Norröra, mer känd som Saltkråkan.

Norröra har genom sin plats i populärkulturen som inspelningsplats för TV-serien Saltkråkan blivit en av skärgårdens mer välkända öar. Ett tusental besökare lockas årligen till ön som turister eller fritidsboende och ön har även åretruntboende.

Under de senaste årtiondena har de tidigare öppna och tillgängliga miljöerna på ön vuxit igen. Nu har Stockholms läns landsting beslutat att bevilja Norröra Samfällighetsförening skärgårdsbidrag för projektet Norröra vandringsstigar, som handlar om att rusta upp gamla stigar. Genom efterforskningar har föreningen fått en bild av hur stigar som inte längre är tillgängliga på ön sett ut och avser att återställa dessa.

- En upprustning ökar tillgängligheten till natursköna platser på Norröra och återknyter till öns historia. Projektet är ett av flera projekt som tillsammans utvecklar skärgården och skapar förutsättningar för åretruntboende, rekreation och näringsliv, säger Inger Lagerquist, tillväxtchef tillväxt- och regionplaneförvaltningen.

Om beslutet

Beslutet om att bevilja Norröra vandringsstigar medel togs på delegation av förvaltningen. Vid tillväxt- och regionplanenämnden sammanträde den 27 september beslutades att bevilja medel ur hållbarhets- och skärgårdsanslaget till Stämmarsunds Ångbåtsbrygga och Stockholms Luft- och Bulleranalys.

Läs mer: Nämndärendena 4 och 14 berör beslut om hållbarhets- och skärgårdsanslag

Landstingets hållbarhets- och skärgårdsbidrag

Landstinget delar varje år ut bidrag till projekt och andra aktiviteter i syfte att stärka en hållbar utveckling i regionen. Kommuner, organisationer och ideella föreningar är exempel på de som kan ansöka om medfinansiering av regionala projekt. 2018 är den totala summan i anslaget cirka 6 miljoner kronor, vilket växlas upp till ett betydligt större regionalt värde eftersom bidragen är en medfinansiering på högst 50 procent av en projektbudget. 
Läs mer om hur du ansöker här