Täby kommun vinner priset ”Årets cykelprestation”

Vinnaren av Årets cykelprestation 2017 är Täby kommun. Så här lyder motiveringen från det regionala cykelkansliet: ”Pristagaren belönas för sitt målmedvetna och strategiska arbete med cykelfrågor som har intensifierats under 2017”.

Årets cykelprestation är ett pris som går till en aktör som har utmärkt sig extra bra under året vad gäller främjande av cykling. Bedömningen görs utifrån kriterier som mäts i det regionala cykelbokslutet. Exempel på kriterier är utbyggnad av regionala cykelstråk, cykelparkering, drift och underhåll och cykelfrämjande aktiviteter.

- Täby har under lång tid arbetat systematiskt med cykelplanering och har under det senaste året byggt ut mer än 5000 meter regionala cykelstråk. Täby har även utökat arbetet med sopsaltning som idag omfattar nästan 6000 meter cykelstråk. Det är bäst i länet med undantag för Stockholms stad, säger Björn Sax Kaijser, cykelsamordnare på det regionala cykelkansliet.

Viktigt med cykelplan

Täby är inte den enda kommunen i länet som utmärker sig positivt när det kommer till cykling. Det regionala cykelbokslutet visar att det är flera kommuner som har växlat upp sitt arbete med cykelfrågor. Det gäller exempelvis Järfälla och Stockholm som har svarat för en imponerade utbyggnad under året.

- Vårt tips till andra kommuner är att få med cykelfrågan tidigt i alla processer inom samhällsplanering, från planering till drift. Ett bra sätt är att arbeta fram en tydlig cykelplan, säger Niklas Wennberg, projektledare på Täby kommun med ansvar för bland annat cykelinfrastruktur.

Se film och dela gärna vidare:

Det regionala cykelkansliet

Det regionala cykelkansliet inrättades 2016 för att koordinera och underlätta för Trafikverket och Stockholms läns kommuner att verka för ökad cykling genom förbättrade regionala cykelstråk. Cykelkansliet är det första i sitt slag i Sverige och är ett samarbete mellan följande aktörer:

  • Tillväxt- och regionplaneförvaltningen, Stockholms läns landsting
  • Trafikförvaltningen, Stockholms läns landsting
  • Länsstyrelsen i Stockholms län
  • Trafikverket Region Stockholm.

Arbetet med cykelkansliet kommer att utvärderas vid årsskiftet 2018–2019.

Läs mer