Röster i regionen

Den regionala utvecklingsplaneringen handlar om att göra Stockholmsregionen bättre för de människor som ska leva i regionen. För att få en bild av hur invånare i länet ser på framtiden och regionens utveckling kan du lyssna på de korta intervjuerna nedan.