TRF
Regional utvecklingsplan
för Stockholmsregionen
Regional utvecklingsplan
för Stockholmsregionen

Förnybar energi (EU)

Om vi jämför Sverige med de länder där jämförelseregionerna ligger finns det stora skillnader vad gäller andelen förnybar energi i förhållande till respektive länders totala energiförbrukning. Andelen förnybar energi av den totala energiförbrukningen har dock ökat i samtliga länder sedan år 2007. 

Som diagrammet visar har Norge den högsta andelen förnybar energi. Sverige har under perioden 2007 – 2015 legat på andra plats. Det är främst de nordiska länderna som visar den högsta andelen förnybar energi.