Utsläpp, konsumtion

Växthusgaser ur ett konsumtionsperspektiv syftar till att fånga de utsläpp som sker över hela jorden till följd av svensk konsumtion. Utsläppen har sedan början av 1990-talet legat på en nästan konstant nivå på 12 ton per invånare. Under samma tid har landet haft en relativt hög tillväxt. 

Från år 2010 till 2014 har utsläppen minskat från 12,1 ton per capita till 10,7 ton per capita. Utsläppen från de omfattande nyetableringarna av infrastruktur och byggnader kan ytterligare sänkas genom bättre materialval och medvetna upphandlingskrav.